Med hele bygda i ryggen:

Seterstevnet på Voll finansierte Ruste Bygdahus - og skapte overskrifter nasjonalt

Mellom 1962 og 1971 ble det arrangert seks seterstevner ved Hovsetra på Voll. Overskuddet av arrangementene gikk uavkortet til finansieringen av Ruste Bygdahus, som sto ferdig i 1965.

Historiebordet: Fra venstre Arne Åsmundstad, Anders Haugen, Lodver Bryhn, Kjellaug Dahlen og Reidar Haugen.  Foto: Ole Magnus Røen

Nyheter

Vollstevnet ble en suksess fra første gang det ble arrangert 29. juli 1962. På selveste olsok valfartet gudbrandsdøler og turister til Hovsetra sør for Vollsdammen, som ligger mellom Gålå og Fefor.