Burde vi ta lærdom av beitekonflikten på Kvamsfjellet?

Det mener i alle fall Jonnanes Brandvol, som er forfatter av dette leserinnlegget.

Beitedyr: Illustrasjonsbilde av kyr på beite.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det er planer om eit nytt felt med høgstandardhytter på Sødorpfjellet.

Den vanlege sæterdrifta i Sødorp er nesten borte, men hamneretten står ved lag.

Ei ny driftform, ammekyr, er prøvd, og ser ut til å auke. Desse dyra er ikkje som vanleg knytt til sætra, dyra streifar vidt omkring. Om berre 4-5 av dei mange med hamnerett startar for fullt med ammekyr, ville Sødorpfjellet fort forandra seg.

Dei enkelte dyra kan væra godlynde, men morsinstinktet og flokkfølelsen kan fort gje turistar på ein fredeleg spasertur eit minne for livet.

Naboane i Kvam har fått merke konsekvensane av kombinasjonen: hyttekonsentrasjon og ammekyr. Burde vi ta lærdom?

Legg utbyggingsplanane på is.

Jonnanes Brandvol

Les om beitekonflikta på Kvamsfjellet her:


Mener hyttebygging på seterstuler og flere helårsboliger fører til økt fare for konflikt: - Vi føler vi ikke blir hørt

De som representerte landbruksnæringa på dialogmøtet mandag, fortalte om innspill og henvendelser sendt til kommunen, som de mener ikke blir tatt på alvor.Advarte om konflikt allerede for 21 år sida: - Kan ikke skapes en forventning om at landbruket skal gi opp sine rettigheter

Haugseter sameige sendte i 2000 brev til kommunen og advarte om at det ville bli konflikt dersom hyttefeltet ble regulert inn.Beskriver dyreplageri, hærverk og trakassering på Kvamsfjellet: - Fortvilende

- Det har i flere år vært konflikt mellom enkelte hytteeiere og beitebrukere i Haugseter. Spesielt i sommer har det eskalert kraftig.Odd Helge mener beitedyrene bør flyttes: - Jeg har ikke betalt for å være med i det store fellesfjøset

En av dem som har vært mest markant i diskusjonen om beitedyr i fjellet, er hytteeier Odd Helge Holen.

Møte om beiterett på Kvamsfjellet

Ordføreren uttrykte bekymring over hvordan debatten har utvikla seg: - Nå er det enkeltpersoner som ikke har det bra

Ordfører Rune Støstad åpna møte angående beiterett på Kvamsfjellet.Velforeninga med konstruktive innspill i beitekonflikt:

Tar sterk avstand fra mishandling av dyr og holdninger som bidrar til konflikt: - Mørke skyer over idyllen på Kvamsfjellet

Styremedlem i vellet ønsker ikke å utfordre beiteretten, men vil bidra til å opprettholde et positivt omdømme.Vant fram om retten til å ha dyr på beite - motpart må betale bøndenes advokatutgifter

Setereieren på Sødorpfjellet vant ikke fram med sin sak om å nekte flere gardbrukere beiterett. Det kommer fram i rettsavgjørelsen fra jordskifteretten.