Oppsving i barnetal kan gje lengre veg til barnehagen