Avdekket tjuvjakt etter rein på Sødorpfjellet

foto