Til angrep på Staten for utsending av regning på 16 millioner for opprydning etter flomsskader

foto