Barnevernet takker lokale bidragsytere: - Det har vært trivelig for de ansatte å levere dette