Innkaller til ekstra formannskapsmøte om Covid-19-situasjonen

foto