Sønn forteller historia om sin far: En foregangs- og motstandsmann