- Jeg måtte finne noe å drive med og endte opp med dette. Det er en stor lidenskap, i sommerhalvåret er jeg ute omtrent hver dag, sier Rune Berget fra Kvam.

- 95 prosent skrot

Han har vært på «jakt» med metalldetektoren de siste tre-fire årene. Det har resultert i mange funn. Men langt fra alt som gir utslag er gull, det blir en del gråstein også.

- Omtrent 95 prosent av det jeg finner er skrot. Deretter er det mest muskettkuler (eldre våpen, red. anm.), dem har jeg funnet en god del av. Jeg kunne tenkt meg å finne ei bronseøks, men det er ikke sikkert det skjer.

Et av de nyeste funnene er en metallbit som han tror stammer fra Skottetoget, ikke så uvanlig i disse traktene.

Engasjert: I sommersesongen er Rune Berget ute på leting nærest daglig. Her med hunden Leo. Foto: Silje Josten Lien

Må levere inn eldre funn

Når han finner noe som kan være av arkeologisk interesse, kontakter Berget kulturarvavdelinga hos fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for alle arkeologiske kulturminner som stammer fra før 1537. For mynter er grensa 1650. Disse kulturminnene er automatisk fredede og blir oversendt Kulturhistorisk museum i Oslo.

- Så drar jeg til fylkeskommunen med det jeg har funnet og så går vi gjennom gjenstandene sammen. Det er veldig hyggelig, og en lærer gjerne noe nytt også, forteller Berget.

Får inn mange funn

- Vi får inn nye funn hele tida. I Gudbrandsdalen er det noen som leter mye, i Midtdalen er det to-tre personer som leverer inn regelmessig, forteller arkeolog i Oppland fylkeskommune, Anne Engesveen.

De gjenstandene som går mest igjen er ifølge henne spenner/nåler, som ble brukt til klær, knapper og ulike beslag.

- Med en metalldetektor finner en jo kun metaller. Det har vært gjort mange funn fra middel- og jernalderen i dalen, sier Engesveen.

Nytt funn

Å søke med metalldetektor er en tidkrevende øvelse, som setter tålmodigheten på prøve. Og det er ikke gitt at arbeidet vil resultere i noe som helst heller. Men spenningen og interessen for historien gjør det verdt det, mener Berget.

- Noe av det som var mest stas, var to mynter fra slutten av 1200-tallet. Jeg har vel levert inn 30-40 gjenstander til fylkeskommunen. Jeg har funnet en del fra viktingtida også, forteller han, før han viser fram et ferskt funn; etter egen vurdering fra samme epoke, men det gjenstår å få avklart.

- Så må du presisere at de skal leveres inn da, jeg beholder dem ikke, altså!