Sundheimtilsette har fått pengegåver til personaltiltak: - Takk for gåvene; vi brukar dei i lag