- Det du lærer er relevant og du kan være med å bestemme mer, noe som gjør deg mer motivert. Da blir det ikke kjedelig å gå på skolen, sier Ida Iverstuen Blekastad.

Sammen med Ingrid Lo Virik holdt hun denne uka foredrag om pedagogisk entreprenørskap, på et møte i regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR). Begge jentene er elever ved Skåbu oppvekst, som i 2014 ble landets første entreprenørskole.

- Det gikk egentlig ganske greit, det er jo en fin erfaring å ha med seg videre.

Under foredraget gikk de to elevene gjennom praksiseksempler fra skolehverdagen, mens lærer Tori Virik Nøvik tok fatt på den mer teoretiske siden ved feltet.

Ikke bare elevbedrifter

- Vi startet med å avlære, en del misforstår og tror dette bare handler om elevbedrifter, men det er så mye mer. Det trenger ikke handle om elevbedrifter i det hele tatt, sier Nøvik.

Hun gir følgende eksempel:  Om elevene skal jobbe med kompetansemål om global oppvarming, relatert til plast, får de velge vinkling og læringsresultat gjennom utforskende og praktiske arbeidsmåter. Disse er gjerrne relatert til hverdagslivet og samfunnet rundt oss. Om noen vil lage en modell av plastens syklus, må de lære seg mer om hvordan plasten blir til, blant annet ved å lete gjennom ulike kilder, dra på bedriftbesøk eller intervjue noen utenfor skolen.

- En viktig del av pedagogisk entreprenørskap er å lære elevene å lære, arbeidsprosessen fram til ferdig resultat er viktigst. Her må de gjøre research for å få forståelse, og samarbeide med elever og andre på en kreativ og utforskende måte, sier Nøvik.

Hun har etter hvert blitt en ettertrakta ambassadør for pedagogisk entreprenørskap, en læringsstrategi Skåbu oppvekst har brukt aktivt i lengre tid.

Nasjonal gruppe

Nøvik er med i en nasjonal gruppe, bestående av pedagoger og fagfolk, som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet fått i oppgave å opplyse om pedagogisk entreprenørskap.

Etter å ha hørt foredraget én gang ville UDIR at flere skulle få høre om pedagogisk entreprenørskap i praksis, og Nøvik ønsket å ha med representanter for de som sitter på førstehåndskunnskap om temaet; elevene.

- Det må fungere for  elevene. Vi har mye evaluering i undervisninga, de får i større grad være med på å styre hvordan vi jobber.

Blant tilhørerne var representanter fra kommuner som er en del av Utdanningsdirektoratets satsning på realfag. Foto: Privat