Statens vegvesen er i gang med det varslede tiltak nå som gamle E6 gjennom Fron er blitt lokalveg. Gamle E6 er nå fylkesveg 312

- 40- og 60-skiltene er i ferd med å komme opp på gamle E6 mellom Frya og Sjoa. De gamle 50-, 70- og 80-skiltene blir skiftet ut for å markere at vegen nå er lokalveg og ikke lenger en nasjonal hovedveg. Alle de nye skiltene skal være på plass i begynnelsen av juli, sier assisterende prosjektleder Lars Kristian Dahl i Statens vegvesen.

Farstreduksjon og nye kantlinjer

De varslede tiltakene har mildt sagt møtt motbør både fra lokalpolitisk hold og lokalinnbyggere via leserbrev og i kommentarfeltene på diverse nettsider. Men Statens vegvesen følger sin egen plan vedrørende trafikksikkerhet og miljøtiltak.

- Vi setter ned fartsgrensa til 60 km/t utenfor tettstedene nå. Ny oppmerking av vegen, med inntrukne kantlinjer, kommer når ny asfalt er lagt. I Sør-Fron blir det lagt nytt topplag med asfalt i løpet av juni mens det i Nord-Fron skjer først når dagens asfalt er nedslitt. Det betyr at det kan ta ei stund før hele strekningen Frya-Sjoa får ny oppmerking med inntrukne kantlinjer utenfor tettstedene, informerer prosjektleder Dahl.

Krever kryssløsning Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Fron vil ha fortgang i arbeidet med å utbedre trafikksituasjonen i Vinstragata i Lomoen

Forskjønning av tettsteder

I tettstedene i Fronskommunene vil det i tida framover pågå anleggsarbeid i forbindelse med omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater. På Hundorp er entreprenører fra AHSCO allerede i gang med forskjønningsarbeidet. I tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam blir fartsgrensa 40 km/t. Nedskiltinga her er også godt i gang.

– Vi oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til anleggsarbeidet og rette seg etter skiltinga, sier Dahl.