Før i tida var det ut på tur med korteiste og luftige kjøredoninger