Sunniva sin historie er ikke unik: - Vi opplever at kvinnene ikke får tilstrekkelig hjelp