Høyreist tømmerbygning måtte vike plass for byutvikling: Siste kaffeskvetten på Tøfte-kafeen

foto