Krisepakke på 14,4 milliarder kroner skal få Norge gjennom «en historisk prøve»