Her har sjuendeklassingene bygd sin egen gagaballbane: - Ungene er helt frelst!