Kjenner du nokon som fortener ei påskjønning eller ei oppmuntring, vil vi gjerne høyre frå deg.

Send oss ditt forslag med ei kort grunngjeving på e-post innan 15. desember til: post@dolen.no