Dette fikk kommuneoverlegen til å reagere - nå må mottaket gjøre tiltak