Det vil bli gjort en ny vurdering kl. 21 torsdag kveld.