Kraftig nedgang i hyttesalget i fjor: - Det er litt psykologisk