Plastavfall vert sendt ut av landet og hamnar på ulovlige fyllingar og i havet - Staten manglar kontroll