– De voldsomme nedbørsmengdene vi fikk forrige uke har metta jorda med vann. Derfor vil vi sannsynligvis gå ut med oransje farevarsel for jordskred flere steder på Østlandet, inkludert Midt-Gudbrandsdalen, sier Ronny Løland, jordskredvakt i NVE.

Ifølge Yr.no er det tirsdag meldt mye nedbør over Midtdalen, spesielt utover ettermiddagen og kvelden.

Løland sier videre at situasjonen kan eskalere raskt hvis det kommer mye nedbør.

– Når grunnen er så full av vann, kan store nedbørsmengder fort føre til nye skred. Det er ikke sikkert at faren er helt over ennå, sier Løland.

Oransje farevarsel for jordskred innebærer stor skredfare.