Tretten Bru kan koste over 300 millioner kroner – staten vil ikke bidra til regningen