– Senest kommende fredag åpner vi gang- og sykkeldelen av brua på Tretten, forteller prosjektleder Rolf Klemetsrud i Innlandet fylkeskommune.

Det betyr at syklende og gående for første gang siden bru-kollapsen i august i fjor kan krysse Gudbrandsdalslågen ved Tretten.

Hvis alt går etter planen, kan biltrafikken også gå på den midlertidige brua fra fredag 30. juni.

Det kommer fram i ei pressemelding fra Innlandet fylkeskommune tirsdag.

Asfalt og lysanlegg

Arbeidet med å bygge midlertidig bru over Lågen, der den 10 år gamle Tretten bru falt ned 15. august for snart ett år siden, startet ved årsskiftet. Da var brua ferdig planlagt og alle tillatelser og godkjenninger var i orden.

Nå jobber anleggsarbeiderne med det siste som skal til for å få brua helt ferdig og klar for trafikk.

- Det står igjen litt asfaltarbeid. Når det er ferdig, skal brua og vegene inn til den merkes opp. I tillegg jobber vi med å få signalanlegget som skal styre biltrafikken over brua ferdig montert og testet, sier Klemetsrud.

Tretten bru etter kollapsen i fjor sommer. Foto: Ane Vaet

Myke trafikanter først

Den delen av den midlertidige brua som er beregnet på fotgjengere og syklister, blir åpnet først. Gang- og sykkelbanen blir åpnet senest den 23. juni.

- Vi åpner så fort det er mulig å slippe myke trafikanter over. Vi vet at mange venter på å få gangforbindelse fra vestsida og over til Tretten sentrum, derfor åpner vi med en gang, når den delen av brua er klar. Tidspunktet avhenger av når vi får den siste asfalten, men senest fredag bør denne delen av brua være klar, sier Klemetrud.

Slik så det ut ved Tretten bru i midten av mars måned. Foto: Beate Hovde

Åpnes for biler neste fredag

Hvis alt går etter planen, blir den midlertidige brua åpnet for kjøretøy fredag 30. juni klokka 10. Trafikken vil da gå i ett kjørefelt, styrt med trafikklys.

- Noe av det vi jobber mest med nå, er å få signalanlegget helt ferdig og grundig testet. Når brua blir åpnet og trafikken satt på, er det viktig at dette fungerer og at trafikantene forholder seg til lyssignalene, sier Klemetrud.

Kan stå i 10 år

Beredskapsbrua på Tretten er godkjent for kjøretøy inntil 60 tonn og kan stå i inntil 10 år. Den står på til sammen fem fundament. Noen av disse er bygget i løpet av vinteren. De øvrige er gamle fundament som har blitt bygget om for å passe til den midlertidige brua.

Innlandet fylkeskommune leier beredskapsbrua av Statens vegvesen. Den er 148 meter lang og består av to bruer som er skjøtet sammen. Hele brua veier ca. 580 tonn.

Den er godkjent av Vegdirektoratet etter samme krav og kriterier som ei permanent bru.