Samme frøning betaler mest i skatt og har størst formue