Flere vegrer seg for å bruke badeplassen - nå får de lov til å gjerde inn

foto