Under tirsdagens kommunestyremøte vedtok et flertall at et nytt, framtidsrettet helsehus for Vinstra skal bygges ved den videregående skolen.

Senterpartiet stemte i mot. De ville ha nytt helsehus der dagens helsekontor ligger, og de ville ha en utredning av det faglige og det økonomiske rundt flytting og nybygging - det fikk de ikke de andre partiene med på. Men den politiske debatten, dreide seg også mye om den uavklarte situasjonen til de to TIP-byggene ved skolen som ligger i området der det nå er igangsatt en reguleringsplan.

Fylkeskommunen eier

Problemstillingen er at Oppland Fylkeskommune eier grunnen der bygget nærmest Vinstrahallen står. På det andre bygget er ikke hjemmel for eiendommen overført enda – det står fortsatt på Nord-Fron kommune.

Når det gjelder forhandlinger med Oppland Fylkeskommune om overtakelse, så er status at Nord-Fron kommune har bedt Oppland Fylkeskommune om en avklaring innen 30. april. Etter at TIP-byggene er revet, ønsker Nord-Fron kommune å kjøpe eiendommen.

Senterpartiets Hans Petter Solberg syntes det hele hørtes både rotete og dyrt ut.

– Her roter kommunen seg inn i en stillingskrig med fylkeskommunen om TIP-byggene, uten at det er helt avklart hva som skjer med elva Givra som renner gjennom området og må sikres, samtidig som de setter i gang en reguleringsplan for området.

Flere elementer

Arbeiderpartiets ordfører, Rune Støstad, svarte med at det var flere elementer som allerede var på plass i dette området som skulle reguleres. Ny bussholdeplass, og nå nytt helsehus. TIP-byggene var en del av det totale bildet som måtte avklares i forbindels med reguleringsplanarbeidet, mente Støstad.

– Det viktigste er at vi nå starter opp arbeidet med å utvikle området rundt Vinstrahallen. Sikring av Givra må på plass, men da må vi også få en avklaring på TIP-byggene. Det haster med nye helselokaler, sa Støstad.

Leder av Helse og oppvekst i Nord-Fron, Anne Marie Olstad AP, vil ha nytt helsehus ved VVS.