Stiller opp for krise

foto
Pål Johansen tek i mot 44 flyktningar på Kirketeigen. Foto: Arkivfoto