En pott på totalt 2,6 millioner kroner har fått bein å gå på fra SpareBank 1 Gudbrandsdal og ut i distriktet. Godt og vel en million er prosjektmidler, som skal gå til prosjekter på Lillehammer og i Gudbrandsdalen.

Pengene skal, ifølge banken, gå til større og konkrete prosjekter, som har «varig verdi» og nytteverdi i lokalsamfunnet. Søkerne må legge ved en prosjektbeskrivelse og en finansieringsplan.

Prioriterer barn og unge

920 000 kroner er satt av til allmennyttige formål - potten deles mellom 95 ulike lag og foreninger.

- Her blir barn og unge prioritert, stort sett alle som søkte i denne kategorien fikk penger, alt fra en tusenlapp og opp til rundt 20 000, forteller Trond Slåen, assisterende banksjef marked og kommunikasjon.

Til slutt deler banken også ut penger til unge, lokale talenter. 18 personer tildeles 20-25 000 kroner i stipend.

- Mange talenter

Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen musikk, idrett og teater, og være gode representanter utenfor regionen, opplyser Sparebank 1 Gudbrandsdal. Sju av mottakerne kommer fra Midtdalen.

- Vi har mange flinke talenter her i området. Mange av dem driver innen idrett og musikk, vi skulle gjerne sett at også unge som driver med andre ting søkte, sier Slåen.