Bygdesamfunnet er preget av akeulykken ved Midtbygda skole