Ber om breiere utredning av om Fronsvakta kan bestå