– Her er det nulltoleranse for rasisme uansett hvem som måtte komme med en kommentar