Søkte om skadefelling på ulv 18. august – fikk svar i november

foto