Formannskapet utsatte saken om kjøp av bankbygget: - Litt tynt fremlagt