Skjeggestad gård fra 1860 til 2021: En verneverdig gard og et stort kulturminne kan stå for fall

foto