Karanbir er frustrert over at noen få ødelegger for alle: - Jeg vil gi ungdommen en sjanse til

foto