Nord-Fron kommune ba Statsforvalteren om å ta grep mot tamreinen: - Ikke aktuelt