Økt interesse for å kjøre på elektrisitet - men det er utfordrende å være bilforhandler om dagen

foto