Vinterfest med atterhald: - Vi planlegg som om vi kan få det til