Nominasjonskomite for å finne ny ordførar hadde fyrste møte måndag

foto