Forsvarer: - Vilkåret om tilregnelighet er ikke oppfylt