Slik sikrer alpinklubben mer rekruttering: Forventer at foreldre er med på treninger og lønner ungdom som trenere