I hele sommer har folk oppsøkt turmål der trimgruppa har satt ut poster, for å registrere seg i ei turbok.

Da bøkene skulle hentes i høst, var den som er lagt ut på Kvitfjell-toppen sundrevet.

– Den lå i en stor ball, hele boka, totalt uleselig. Det er trist, synes jeg, og vi lurer på hvem som kan ha glede av å gjøre sånn hærverk, sier Morken.

Skifta kasse flere ganger

Kvitfjell-toppen er blant de best besøkte turmålene, og i år har ca. 2400 registrert seg.

– Her har vi bare ca.-tall å forholde oss til, etter som boka er ødelagt. Det er synd for de som har tatt turen, som ikke får muligheten til å være med i trekningen av premier. Mange barnefamilier bruker dette som et fast turmål, sier Morken.

Det er ikke første gangen posten i Kvitfjell blir ødelagt.

- Net, det er alltid spennende å hente bok og postkasse der. Vi har reparert og skifta ut kassa flere ganger. Vi gjør dette arbeidet på frivillig basis, så da er det ekstra kjedelig at noen ødelegger for oss, sier Morken, som ikke ønsker å henge ut hele Kvifjell.

- På ingen måte. Men jeg synes det er fint å belyst dette, for vi håper at det ikke gjentar seg til neste år, sier han.

Muen best besøkt

Tur- og trimgruppa har satt ut totalt 11 poster i kommunen. I år har ca. 19 827 besøkt toppene rundt omkring, der Muen er desidert best besøk, med 4367 registrerte besøk. 27 unger har vært på fem eller flere topper, mens 31 voksne har levert registreringskort på ni, eller flere topper.

Lørdag skal tur- og trimgruppa trekke vinner av sesongens premier.