På nyåret starter nok en gang innsamling av hår og avføring fra jerv, som ledd i arbeiet med å kartlegge bestanden her i landet. Bak står Statens Naturoppsyn (SNO). Sjøl om oppsynet jobber med å samle prøver, ønskes bistand fra publikum velkommen.

DNA-testes

– Vi kan gjennom DNA-analysene fastslå om den innsamlete prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, størrelsen på reviret og slektskap, Dette er viktig informasjon for overvåkingen og for kartlegging av bestanden og dens utvikling over tid, uttaler Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, i en pressemelding.

Innsamlingen varer til 1. juni. Prøvene DNA-testes av Rovdata, som altså bruker resultatene til å få oversikt over bestanden her i landet.

Her kan du søke i rovdyrbasen.

Fryser ned avføring

De som måtte føle seg kallet, oppfordres ta med seg rene plastposer når de er ute i naturen, som prøvene oppbevares i. Hver pose skal kun ineholde én prøve og prøvene bør fryses ned etter hjemkomst, fram til de overleveres SNO. Dette gjelder ikke prøver av hår, som bør oppbevares i en tørr konvolutt og ikke fryses ned, forteller Flagstad.

Den norske jervebestanden blir overvåket gjennom telling av antall valpekull født årlig og ved å analysere DNA. Alle prøvene analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning.

– Det er viktig at du husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Prøvesvarene legges forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Flagstad.