Det gamle nedgravde søppeldeponiet dukket opp under byggingen av vegtraseen til nye E6 i Lomoen. Deponiet besto hovedsakelig av betong, stål og annet søppel – deponert uten at grunneiere eller kommune hadde vært klar over eller gitt tillatelse til dette.

Kjørt vekk

Entreprenørselskapet AF ryddet opp og kjørte vekk søppelet. Dette fakturerte de Statens Vegvesen for, men Statens vegvesen mente at dette var kommunenes ansvar å betale, ettersom søppelet var deponert på en grunn nå eid av kommunen. Nord-Fron kommune på sin side, ville ha flere detaljer på bordet før de godtok å betale regningen. Det har i møter med Statens vegvesen ikke kommet fram hvem som har forårsaket den ulovlige søppelfyllingen.

– Når vi ikke vet hvem som står bak søppelet på vår grunn, så er det derfor mest korrekt at Statens vegvesen slipper disse ekstrakostnadene gjennom at Nord-Fron kommune som grunneier tar ansvaret, skriver kommunens rådmannsledelse i sin uttale til formannskapet.

Kostnaden som skal dekkes for fjerning av søppeldeponiet, er på 934 595 kroner.