Mistenker mutert virus i Ringebu etter skolebesøk i Kvitfjell

foto