Samordna opptak: - Færre søkere, men flere kommer inn på sitt førstevalg – færre vil bli lærer og flere vil bli sykepleier