Vi har tatt pulsen på midtdølene sitt valg: Derfor stemmer de som de gjør