Vikingskipet på ferd oppover Gudbrandsdalen - her kan du møte det langs Laugens breidder

foto